Download : Zahara – Izolo Mp3 (MP4 Video & Lyrics)

Zahara - Izolo mp3 download audio songs & mp4 video with lyrics

Zahara – Izolo mp3 download

Download mp3 here

play mp4 video download

Play mp3 audio below

Zahara – Izolo Lyrics

Okwayizolo okwayizolo
Ndilapha ngoku
Okwayizolo kowayizolo
Ndilapha ngoku

Qhaqha Ntliziyo, khona amagqubu
Kungqungquthelwene ngentliziyo yam
Ndigqithe ndagqiba ndaqala ndaqonda
Sixabanile izolo mmm
Ndinengxubakaxaka
Ndixakane nesisixakamlomo
Ndifunyenwe we
Intliziyo yam ixakene nam
Sixabanile izolo oh yo

Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele

Umoya wam awuvumi ndibamb’ amagqubu
Uyintsikelelo kum kalokhu
Ungusakhe sakheke masibambane
Ingomso lelethu
Bendinengxubakaxaka
Ndixakane nesisixakamlomo
Ndifunyenwe we
Intliziyo yam ixakene nam
Ndizakhoba ndixakeke ngawe

Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele

Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published.